Dostawa


WARUNKI DOSTAWY
1. TERMIN DOSTAWY
    Produkty będą  dostarczane w terminie do 10 dni od chwili potwierdzenia zamówienia i opłacenia towaru oraz spedycji przez klienta.
2. SPEDYTOR - POCZTA POLSKA
    - TERMIN DOSTAWY
       Paczki są wysyłane dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki.
    - KOSZTY DOSTAWY
       Odbiorca ponosi koszty związane z dostawą  paczek według taryfy Poczty Polskiej .
       Opcje :      ostrożnie ;
                       pobranie /  przelew na rachunek bankowy  ;
                       priorytet / zwykła ;
3. INNY SPEDYTOR 
    Warunki spedycji muszą być uzgodnione przez obie strony sprzedaży. Odbiorca ponosi wszystkie koszty z nią związane.


ZWROTY



    Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy zakupu towaru w moim sklepie interneto-wym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny ( szczegóły w regulaminie ).
     Poniżej pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i formularz odstąpienia. Poniższe dokumenty będą wysłane do klienta pierwszą wiadomością elektroniczną - ofertą. 
Poniższe pouczenie i formularz odstąpienia zostało przepisane z załącznika nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.


Pouczenie o odstąpieniu od umowy

      Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu towaru w moim sklepie internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie Alicja Setzke 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 24/6 telefon 52 346-11-33 fax 52 348-52-29 e-mail : alicja@setzke.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane poczta, faksem lub pocztą elektroniczną ).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe ( wraz z pouczeniem załączam wzór formularza ).
    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
        Skutki odstąpienia od umowy
     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarcze-nia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.              Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
      Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej ode-słania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Alicja Setzke ul. Nieduszyńskiego 10 85-796 Bydgoszcz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo od odstąpienia od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
      Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
     Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to ko-nieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Alicja Setzke ul. Nieduszyńskiego 10 85-796 Bydgoszcz , fax 52 348-52-29, 52 348-52-29, e-mail poczta@setzke.pl
Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
-
--
Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)


Imię i nazwisko konsumenta (ów)


Adres konsumenta (ów)


Podpiskonsumenta (ów) ( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data


(*) Niepotrzebne skreślić